Könyvek


Ars Scribendi (könyvsorozat)
Szerkesztőbizottság: Gyurgyák János, Kenedi János, Murányi Gábor

 • K. Havas Géza: Talpra, halottak! (Gondolat - Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1990, 245.pp. Sajtó alá rendezte: Kenedi János)
 • Gáspár Zoltán: Közjogi villongások (Gondolat - Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1990, 209.pp. Sajtó alá rendezte: Kenedi János)
 • Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia (Gondolat - Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1992, 373.pp. Sajtó alá rendezte: Valuch Tibor)
 • Szép Ernő: Kispanasz (Gondolat - Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1992, 392.pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Benedek Mihály és Márványi Judit)
 • Fejtő Ferenc: Szép szóval (Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1992, 362 pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Széchenyi Ágnes)
 • Zsolt Béla: A végzetes toll (Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1992, 394.pp. Válogatta és szerkesztette: Bozóki András)
 • Molnár Ferenc: Pesti napló (Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1993, 375.pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Molnár Gál Péter)
 • Kádár Erzsébet: Ritka madár (Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1993, 356.pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Kenedi János)
 • Vámbéry Rusztem: A mennyei Pilvax (Nyilvánosság Klub - Századvég Bp. 1994. 405.pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Valuch Tíbor)
 • Schöpflin Aladár: Egy apolitikus elmélkedései (Századvég - Nyilvánosság Klub Bp.1994, 206.pp. Válogatta és sajtó alá rendezte: Schöpflin Gyula)

Modern újságírás (NYIK - Osiris könyvsorozat) Sorozatszerkesztő: Fencsik Gábor, Kenedi János

 • William J. Broad: Teller háborúja (1996 Osiris k. Bp. 342.pp. Fordította: Fencsik Flóra)
 • Bob Woodward: A parancsnokok (1996 Osiris k. Bp. 395.pp. Fordította: Bojtár Péter)
 • A GRANTA legjobb riportjai (1996 Osiris k. Bp. 315.pp Fordította: Barabás András)
 • Josszi Melman - Dan Raviv: Igaz barátok; Az amerikai - izraeli szövetség valódi története (1997 Osiris k. Bp. 502.pp. Fordította: Félix Pál)

Önálló kötetek

 • A forradalom hangja - Magyarországi Rádióadások 1956 október 23.- november 9. (Nyilvánosság Klub - Századvég közös kiadás 1989, 515.pp. [Első közlés: Free Europe Press; New York, 1957. Közreadta Dr. Varga László, NY.] A javított, bővített kiadást lektorálta Rainer M. János és Varga László, az előszót írta: Kenedi János)
 • Az igazság a Nagy Imre ügyben (Nyilvánosság Klub - Századvég közös kiadás 1989, 204.pp. [Első közlés: Európai Petőfi Kör, Bruxelles, 1959 Kezdeményezte: Méray Tibor; Közreadta: Becski Hanna, Kende Péter, Magos Gábor, Schreiber Tamás, Gara László, Heltai György, Nagy Balázs, Molnár Miklós.] Az előszót Kende Péter írta.
 • Ferenczi Krisztina: Előjáték a sajtószabadsághoz (Nyilvánosság Klub - Telehír 1994, 184.pp.)
 • Jelentések könyve - A Nyilvánosság Klub Monitor csoportjának jelentései 1. (Nyilvánosság Klub - Telehír 1994 Összeállította és szerkesztette: Argejó Éva)
 • A nyilvánosság rendszerváltása (Új Mandátum 1998, 352.pp. Szerkesztette: Vásárhelyi Mária - Halmai Gábor)
 • Jelentések könyve - A Nyilvánosság Klub Monitor csoportjának jelentései 2. (Új Mandátum 1998, 227.pp. Szerkesztette: Argejó Éva)
 • Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002. (Élet és Irodalom, Irodalom k. 2002, 511.pp. Szerkesztette: Sükösd Miklós és Vásárhelyi Mária)